Mpsc Guru

Focus on commitment, not motivation.

Saturday, December 28, 2019

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा- 200 पदांसाठी जाहिरात प्रसिध्द | State Services Preliminary Examination 2020

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र सरकारच्या गट अ आणि ब संवर्गातील विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिध्द केली आहे. त्यासाठी 5 एप्रिल 2020 रोजी होणाऱ्या पूर्व परीक्षेसाठी पात्रता असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहे.
 State Services Preliminary Examination 2020

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 

  • एकूण जागा 200
1) सहाय्यक राज्यकर आयुक्त- 10 जागा
2) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी -7 जागा
3) सहाय्यक आयुक्त/ प्रकल्प अधिकारी- 1 जागा
4) उद्योग उपसंचालक- 1 जागा
5) सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता - 2 जागा
6) उपशिक्षणाधिकारी - 25 जागा
7) कक्ष अधिकारी - 25 जागा
8) सहायक गट विकास अधिकारी - 12 जागा
9) सहायक निबंधक सहकारी संस्था - 19 जागा
10) उपअधीक्षक भूमी अभिलेख - 6 जागा
11) उपअधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क - 3 जागा
12) सहायक आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क -1 जागा
13) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी - 4 जागा
14) सहायक प्रकल्प अधिकारी/संशोधन अधिकारी - 11 जागा
15) नायब तहसीलदार - 75 जागा.
  • शैक्षणिक पात्रता-  उमेदवार मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी उत्तीर्ण किंवा शेवटच्या वर्षात शिकत असावा.
  • पूर्व परीक्षेची फी- 
खुल्या प्रवर्गासाठी - 524 रुपये
मागास प्रवर्गासाठी - 324 रुपये
  • अर्ज करण्याची तारीख- 
23 डिसेंबर 2019 ते 13 जानेवारी 2020 पर्यंत
अर्ज भरण्यापूर्वी संपूर्ण जाहिरात व्यवस्थितपने वाचून नंतर अर्ज करा.
जाहिरात download करण्यासाठी - click here
अर्ज करण्यासाठी - click here

No comments:

Post a Comment